GDP ต่อหัว คืออะไร? [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

GDP ต่อหัว คืออะไร? [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ]

GDP คือ รายได้ของทุกคนในประเทศ แต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคนในประเทศ มีความกินดีอยู่ดีมากแค่ไหน เราสามารถนำมูลค่า GDP มาวัดได้หรือเปล่านะ ? รู้จริงเศรษฐกิจไทย หากเราต้องการรู้ว่าคนแต่ละประเทศมีความกินดีอยู่ดีมากแค่ไหน ต้องดูว่าคนในประเทศมีรายได้เท่าไหร่ โดยการนำมูลค่า GDP มาหารด้วยจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ เพื่อหาค่าเฉลี่ย รายได้ของคนหนึ่งคนในประเทศ หรือที่เรียกว่า GDP ต่อหัว ค่านี้แหละที่แสดงถึงความกินดีอยู่ดีของคนแต่ละประเทศ แม้ว่าบางประเทศจะมีมูลค่า GDP เยอะ แต่ถ้าประชากรเยอะ ส่วนแบ่งต่อหัวก็จะเหลือน้อย ส่วนบางประเทศ มูลค่า GDP ไม่มาก…